Home
Wereldroutes


Het project wereldroutes heeft als doel om wijken die op het eerste gezicht misschien niet heel interessant lijken, cultureel te ontsluiten. Het gaat daarbij om het versterken van de economische positie en de sociale samenhang. In de historische binnenstad zijn voldoende mogelijkheden voor toeristen en dagjesmensen om kennis te nemen van de geschiedenis, de architectuur of kunstwerken. In de wijken rond de binnenstad is dat veelal minder het geval, toch is er in die wijken veel te zien, te horen en ervaren.

Het versterken van de sociale structuur binnen de desbetreffende wijk is een essentieel onderdeel van het project. Door organisaties, ondernemers, kunstenaars en vooral ook gewone bewoners te betrekken bij het ontwikkelen en uitbouwen van routes door de buurt, kan de sociale cohesie in een buurt verbeterd worden. De kennis over elkaar kan vergroot worden, waardoor mensen een andere houding aan kunnen nemen en ander gedrag kunnen gaan vertonen.

De wereldroutes beginnen in de Indische buurt in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. Deze multiculturele buurt met potentie kent weinig toeristische highlights, maar wie verder kijkt, weet dat in de buurt een schat aan informatie te vinden is.

N  I   E   U   W  S

Wereldroute in Indische Buurt, Amsterdam
Het project wereldroute wil de economische positie en de sociale samenhang van een een wijk versterken. De Indische Buurt in Amsterdam bijt daarbij het spits af.  Meer

Copyright © 2006 by ThijsExpo, Joost Zonneveld, Visual Text. All rights reserved.